Selskapets kontaktperson er:
Tom I. Berg, Styreleder
918 65 738 tom [at] noex.no